CV

HOME   /   CV

Silvie Le Muzic

Nøkkelkvalifikasjoner og roller: (to be translated)

 • Sivilarkitekt, leder, prosjektleder, prosessleder, gründer
 • Fagsjef i bransje- og arbeidsgiverorganisasjon Arkitektbedriftene i Norge.
 • Coach,  ICF-akkreditert coaching utdanning, CTI og ORSC
 • leder i kommunal etat, avdeling med spisskompetanse på bærekraft, arkitektur og arealplanlegging. Personalledelse, organisasjonsutvikling- og strategiarbeid.
 • Tretten års erfaring som sivilarkitekt med prosjektering av bygg i alle tiltaksklasser. Syv år i eget foretak.  Prosjektering av bygg, interiør-, møbel- og landskapsarkitektur.

Article buildingSMART Norway newsletter 2014:12 (Sorry, in Norwegian only):

https://buildingsmart.no/nyhetsbrev/2014-12/fra-tvang-til-lyst-kan-arkitektene-redde-jorda

Education:

08.2016 –                     Industrial PhD – Soft Success Factors in Interdisciplinary Collaboration in Construction

08.1987 – 12.1993      M.Arch. The Oslo School of Architecture

 

Work experience: 

(Norwegian, translation in progress)

09.2011 – 07.2015 Chief Adviser Architecture, Association of Consulting Architects in Norway, Arkitektbedriftene i Norge. Organization for Architectural Design Businesses, architecture, interior and landscape design. Policy development, organizational development, project management: BIM, sustainability, architectural education.

Utviklingsprosjekter:

 • SEU – utvikle system og struktur for Systematisk etterutdanning av arkitekter,
 • Sekretær ekspertutvalg: Etterutdanning av arkitekter, Miljø- og energi utvalg, BIM utvalg
 • Prosjektleder for utvikling av studiepoenggivende kurs for etterutdannelse for arkitekter/rådgivere i Prosjekteringsledelse, NTNU.
 • Prosjektleder for nytt kurs i energiforståelse for arkitekter (holdt over hele landet og online kurs for medlemsbedrifter)
 • Prosjektleder for seminarer for BIM-forståelse og BIM-utvikling i arkitektbransjen, medlem i Tverrfaglig brukerforum i BuildingSmart Norge.
 • Prosjektleder for fagkonferanser, bransjeutvikling, byggeprosesser, økt samarbeid mellom bransjer i byggenæringen; https://www.arkitektbedriftene.no/suksess-pa-x-trem-konferansen
 • Prosjektleder i eksterne utviklingsprosjekter; kompetanseplan for prosjekterende, universell utforming (DiBK) og Bygg21s faglige råd.

08.2007 – 09.2011 enhetsleder arkitektur- og planfag. Ressurssenteret, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Særlig ansvar for arkitektur, estetikk, planfag, prosjektarbeid, etatens oppfølging av miljø- og bærekraftsmål, samt universell utforming. Personalansvar. Rekrutteringsarbeid.

01.2000 – 07.2007 eier, daglig leder / siv.ark. arkitekturprosjektering, rehabilitering, tilbygg leiligheter og eneboliger, FRESH arkitektur.

06.1999 – 12.1999 kontorleder, administrativ stilling, Lund Hagem arkitekter

05.1998 – 05.1999 arkitekt, arkitekt, prosjektansvarlig arkitekturutstillinger, Norsk arkitekturmuseum.

02.1997 – 04.1998 arkitekt,  arkitekturprosjektering, saksbehandler næringsbygg, HRTB arkitekter,

08.1996 – 01.1997 arkitekt/ frilans arkitekturprosjektering

08.1995 – 07.1996 arkitekt/saksbehandler byggesak, indre by, Plan- og bygningsetaten i Oslo

10.1994 – 07.1995 arkitekt/frilans arkitekturprosjektering

06.1994 – 09.1994 arkitekt, Snøhetta arkitektur og landskap as

01.1993 – 06.1993 prosjektsekretær, praksis-semester, Miljøbyen Gamle Oslo.

 

Arkitekturprosjekter

08.1987 – 12.2010 vedlegg til CV, studentprosjekter og prosjekter eget foretak, FRESH arkitektur.

Publisering av egne arkitekturprosjekter:

2008: Bonytt 2008:10 Forfrisket funkis

2005: Dagbladet Søndag, 25.09.2005, plassbygde møbler

2003: Byggekunst 2003:2, BA73 – totalrenovering av leilighet

2002: Design interiør 2002:4 – BA 73 – totalrenovering av leilighet

 

Publiserte fagartikler: liste, vedlegg til CV.

 

utvalgte kurs:

07.07.2011 – 22.01.2012 CRR – Organization and Relationship Systems Coaching Training, Core curriculum Oslo, (ICF). International Coach Federation Accredited Coach Training program, advanced courses, Oslo. 120 contact hours. http://www.crrglobal.com/coach-training-courses.html

15.06.2008 – 10.12.2008 Co-active coaching Core Curriculum, Oslo. Coaches Training Institute – Norway, (ICF). 116 contact hours. International Coach Federation accredited. http://www.ctinordic.no/index.php?page_id=412

01.12.1994 – 01.11.1995 BRAVO program, Teknologisk institutt, etableringsprogram for nye bedrifter.

Stipend:

1992 – Arkitekt Holger Chr. Hansen og hustru Else, født Michols-legat, Norske arkitekters landsforening.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.