Hva er coaching og hva kan jeg bidra med?

HOME   /   Hva er coaching og hva kan jeg bidra med?

Hva er coaching?

Coaching er en dynamisk samtale og en prosess mellom to personer i to ulike roller, klient og coach, eller mellom en coach og et relasjonsystem (se under).  Ved å stille åpne spørsmål og anvende ulike verktøy, vil jeg kunne bidra til at du kan hente frem ressurser i deg du du ikke har lett tilgang til på egenhånd. Formålet er at du skal kunne oppdage mer av hvilke ressurser du har i deg og bruke dem til din fordel. Gjennom å undersøke frykten for det ukjente og heller bli nysgjerrig på det som er mulig, gjennom å utforske, pakke ut, ta med deg det du trenger videre og å resirkulere det du ikke lenger har behov for, vil vi kunne jobbe frem nye perspektiver og innsikt som bringer deg videre.

 

Hvorfor coaching?

Utgangspunktet for coaching er at du forstår at du som person er ansvarlig for dine avgjørelser og dine handlinger. Du er den eneste som avgjør hvordan andres handlinger påvirker deg. Derfor kan det være en god idé å stille deg selv disse spørsmålene før du starter et coachingforløp sammen med meg: Er jeg klar over mine ønsker for coachingsamtalene? Er jeg villig til å motta nysgjerrige og utfordrende spørsmål fra en coach? Er jeg klar for å arbeide med meg selv og mitt forhold til det jeg vil bli coachet på og forholdet mitt til andre – også mellom coaching-møtene? 

 

Hva kan du forvente?

Det er coachens oppgave å åpne dører til andre perspektiver, ideer og løsninger slik at målene dine blir realistiske og oppnåelige. En coach er en sparringspartner som i en dynamisk samarbeidsform bidrar til å skjerpe bevisstheten din om dine tanke- og reaksjonsmønstre. Coachen stiller gjerne spørsmålene og setter rammene for samtalen. Den som blir coachet tar ansvaret for tema, vinkling av innhold og nødvendige handlinger mellom coachingsamtalene.

 

Hvem er jeg?

Jeg er en arkitekt som er blitt mer og mer opptatt av prosessarbeid gjennom å arbeide med byggeprosjekter. Det er ikke bare arkitekten som er ansvarlig for et byggeprosjekt; snarere et helt relasjonssystem av gjensidig avhengige aktører.

Jeg ønsket å lære flere verktøy for å bidra til å forbedre prosesser, og utdannet meg til `co-active´ coach fra den ICF-akredtiterte utdanningen, Co-Active Coaching ved The Coaches Training Institute (CTI) i 2007. Fokuset her er 1:1 coaching. Co-active betyr at coach og klient sam-skaper, er likeverdige, gjennom ulike roller.

All endring er systemisk. Det vil si at hver og en av oss er i mange systemer eller relasjoner samtidig. Det er via fokus på relasjonsystemet endringer kan skje! Derfor tok jeg videreutdannelse innen organisasjon- og relasjonssystem coaching, ORSC – Organizational and Relationship Systems Coaching ved CRR, Center for Right Relationship, i 2012. ORSC er også ICF akkreditert. Relasjonssystemer er for eksempel par, familier, prosjektteam eller lederteam.

Jeg har også trent disse verktøyene i en profesjonell, europeisk business-coach gruppe (2014 – 2017). Vi har møttes regelmessig 3 ganger i året for å fordype forståelsen av ORSC-verktøy via case og refleksjoner fra våre erfaringer.

 

Hvorfor engasjere meg som coach?

Jeg brenner for menneskelig vekst! Jeg bidrar gjerne til at du skal forstå og kjenne at du er på rett sted til rett tid; og på riktig vei mot målene dine. Tenker du at du ønsker å justere kursen litt? Trenger du å gjøre større endringer i livet ditt? Dette er gode utgangspunkter for coaching. Hvis du ikke vet hva som vil bringe deg videre og har en følelse av å være ”stuck” er det også et godt tidspunkt for å engasjere en coach.

 

  • Hva tilbyr jeg?
  • Coaching av ledere, coaching av høysensitive personer, coaching av ungdommer
  • Organisasjonscoaching, coaching av ledergrupper, gründere, prosjektteam

Send meg gjerne en personlig melding for å utdype hva du er ute etter, eller hvis du har spørsmål om coaching. (Omfanget av coaching er dessverre begrenset mens jeg holder på med doktorgradsarbeidet).

 

Hva andre sier om meg som coach:

S. Sunesen – arkitekt, daglig leder: Jeg vet ikke om jeg kan si så mye om coaching generelt. Det er sikkert både gode og mindre gode coaches. Men jeg likte veldig godt din coaching. Du fikk meg veldig raskt til å forstå mine prioriteringer i mitt karrierevalg enda tydeligere. Det hjalp meg i de valg jeg stod overfor. Jeg tror fortsatt at jeg har gjort riktig valg. Det kan du gjerne sitere meg på.

 

K. Hagen – Kreativ leder, arkiekt og kunstner: Coaching in general : To be honest coaching, or any other form of help is something I’m usually naturally adverse too (being the fiercely independent that I am, I tend to try to just work things out myself). However with you it’s different. You however radiate. You are so open and giving that you instantly create trust. The fact that you walk beside me, try to guide me but do not try to ‘fix’ me is a crucial difference. Its my journey, and you respect that. The fact that you are willing to be with me on it, makes it easier, less scary, and ultimately is why I believe your coaching me is what I need. I need to figure things out for myself, and to do this means I have to address things I’d rather would just disappear, so the element of trust is crucial. Your coaching also focuses me. 

Session 1 – The wheel of life thing was actually very useful – its a very good visualisation tool, so for a visual thinker such as me, it instantly makes the point. The future self. That was more intense. It was actually only possible for me to do something like that because you create a very safe space. I felt very comfortable with you, despite the actually exercise being for me, one of intense pain and vulnerability. I am able to be vulnerable with you, which is very freeing. It allows me to work on my issues. 

Session 2 : – Investigating saboteurs: Again another visual exercise, which is good. As mentioned above, you walking beside me, asking questions that make me contemplate and reflect, rather than telling me what to think / feel is paramount. Felt lighter. A lot of baggage left me during this exercise. Helped me to see things more clearly.  Thank you. 

 

 

Forskjell på coaching og terapi

Tekst

 

Underguppe – hyperlink:

Coaching av ledere – tekst

 

Undergruppe – hyperlink:

Coaching av høysensitive – tekst

 

Undergruppe – Hyperlink:

Organisasjonscoaching, coaching av ledergrupper, gründere – tekst

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.